Társasházi tűzjelző berendezés telepítése

Berendezést a dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni, szerelni, elhelyezni. A berendezés elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni minden olyan különleges veszélyt, amely az épület használata során felmerülhet.

A kábelek és vezetékek szerelése:

* A vezetékezés szerelését a nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell elvégezni
* A tűzjelző berendezés vezetékeit, kábeleit úgy kell vezetni, hogy elkerülhetők legyenek a káros hatások. A kábelezésnél elsősorban a következő tényezőket kell figyelembe venni:
o Elektromágneses zavarok kerülése, mely zavarhatják a működést.
o Mechanikai sérülés lehetőségeinek megelőzése
o Más rendszerek karbantartási munkái során keletkező sérülések
* A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékeit, kábeleit, védőcsöveit, csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel kell ellátni.
* A fal és födém áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tűzállósága ne romoljon.
* A kábel összekötéseket mindig egy megfelelő, hozzáférhető, azonosítható és mással össze nem téveszthető legalább IP 34 védettségi fokozatú kötődobozban kell megoldani.
* A telepítő köteles a megrendelőt értesíteni amennyiben a terv sérti a vonatkozó jogszabályt, nemzeti szabványt.
* A telepítést végző, és a telepítésért felelős személy rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (tűzvédelmi szakvizsga).

A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minősül telepítési tevékenységnek:

* A vezetékek, kábelek, automatikus érzékelők és kézi jelzésadók, továbbá egyéb eszközök tartószerkezeteinek, aljzatainak beépítése, rögzítése, a vezetékek, kábelek elhelyezése.

Tűzjelző berendezés, telepítése, szerelése:

  1. Igény felmérés és egyeztetés
  2. Tervezés engedélyezés
  3. Telepítés és szerelés
  4. Üzembe helyezés
  5. Szakhatósági átadás (és vagy tanúsítás)
  6. Üzemeltetés
  7. Felülvizsgálta és karbantartás

A berendezések, eszközök elhelyezése:

Pontszerű érzékelők elhelyezése figyelembe veendő tényezők:
* Helyiség alapterülete.
* Belmagasság, mennyezet dőlésének figyelembe vétele.
* Szerelési magasság, max 6-9méterig
* Kötényfalnak kell tekinteni, ha belógása nagyobb, mint a belmagasság 10%-a (egyes előírások szerint 0,8 m).
* Gerendától vagy faltól az érzékelőt legalább 0,5 m-re kell elhelyezni.
* Lámpatestektől is érdemes a 0,5 m minimális távolságot betartani.
* Polcozat illetve az azon tárolt anyagok teteje legalább 0,5-re legyen
* Oldalfalra szerelése esetén: Mennyezet alatti felső, függőleges 10 cm-es sávba nem szabad az érzékelőt szerelni.
* Oldalsó befúvás esetén legalább 1,5 m, mennyezeti befúvás esetén legalább 1 m távolságot kell tartani. Az érzékelőket célszerű az elszívási pontok elé sűríteni.

Kézi jelzésadó elhelyezése:

* Egy szint elhagyásakor legalább egy kézi jelzésadó mellet el kelljen haladni.
* Menekülési útvonal.
* A kézi jelzésadókat a padlószinttől 1,2-1,6 m magasságban kell felszerelni, jól látható és megközelíthető helyre.
* A terület minden pontjáról a legközelebbi kézi jelzésadót 30 m-en belül kell tudni elérni.

Hangfényjelző elhelyezése:

* Előírás, hogy a terület minden elérhető pontján legalább 65 dB(A) hangerőt, vagy 5 dB-lel nagyobb hangerőt kell biztosítani, mint a 30 másodpernél hosszabb ideig fennálló háttérzaj. A tűzjelző rendszerben hasznát hangfényjelzők hangereje legfeljebb 120 dB(A) lehet.
* 60 m2-nél kisebb helyiségben (kis terület miatt) 60 dB(A)-re csökkenthető.
* Kollégiumok, szállodáknál a fekvő ember fejénél legalább 75 dB(A)-t kell biztosítani.
* Hangjelzés intenzitását csökkenti normál ajtó 20dB, míg egy tűzgátló vagy hangszigetelt ajtó általában 30 dB csillapítást jelent.

Hangjelzők elhelyezése és kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

* Minden tűzszakaszban legalább egy hangjelzőnek kell lennie.
* Érdemes a biztonsági szolgálatra, portára egy hang-fényjelzőt tenni.
* Rendszerenként legalább 2 független hangjelzésre szolgáló vezérlő áramkört kell használni.
* Bejártahoz érdemes kültéri hang-fényjelzőt elhelyezni a kivonuló szolgálat miatt.
* Hangjelzőknek azonos hangmintával kell rendelkezniük, azaz egyformán, és folyamatosan kell szólnia mindegyik hangjelzőnek.

A tűzjelző rendszer tervezője felé jelezni kell, ha eredeti tervhez képest változás történik.

* Megváltozott falak helyzete, mennyezet kialakítása vagy álmennyezet, tűzjellemzők érzékelőkhöz jutá jutását valami gátolja (polc, kötényfal, gépészeti elemek).
* Megváltozott a helyiség vagy épületrész funkciója, szellőz(tet)ése, a tárolt anyagok mennyisége.
* Megváltozott a környezeti viszonyok, melyek miatt esetleg a betervezett érzékelők már eleve nem vagy a várható gyakori téves jelzések miatt nem megfelelők.
* Nem biztosítható a megfelelő betervezett hangerő.

Zavarvédelem, árnyékolt kábel használata:

* Erősáramú vezetékektől legalább 30 cm távolságot tartsunk.
* A tűzjelzőhöz tartozó vezetékekkel lehetőleg nem kerítsük körbe erős zavarforrást.
* Használjunk árnyékolt kábelt minden olyan vezetékhez, melyek a központ áramköreivel galvanikus kapcsolatban vannak.
* Árnyékolás folytonos legyen.

Vezetékezés ellenőrzése:

* A vezetékek közötti ellenállást, a vezetékek és a védőföld közötti ellenállást, valamint a vezetékek és az esetleges árnyékolás közötti ellenállást. Méréseknél attól függően, hogy milyen minőségű a műszert használunk legalább 1-2Mohm értékeket kell kapni.
* Folytonosság ellenőrzése a teljes vezeték hosszon.

Utólagos teendők a telepítés végeztével:

* Megvalósulási dokumentáció elkészítés (tartalmazni kell a következőket):
o Rendszer eszközeit, berendezéseit, kötődobozait,
o Kábelezés nyomvonalát.
o Kötődobozok, elosztó szekrények bekötési rajzát.
o Kábelezés mérési jegyzőkönyvét.
o Hálózati kábelek szigetelési vizsgálatának eredményét
o Érzékelő és vezérlő áramkörök folytonosságára, zárlatmentességére és megfelelő polaritására szolgáló mérés eredményeit.
o Árnyékolás folytonossága.

Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next