Tűzjelző rendszerek tervezése társasházaknál

Tűzjelző berendezés (beépített tűzvédelmi berendezés) tervezése – jogszabály szerint tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozás. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

Tűzjelző berendezés (beépített tűzvédelmi berendezés) tervezése – jogszabály szerint tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozás. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

A tervezés során figyelembe kell venni az épület műszaki adottságait, a vonatkozó hatósági előírásokat, és a felhasználásra kerülő eszközök műszaki paramétereit. Meg kell határozni hogy az adott objektum tűzvédelmét, hagyományos, vagy analóg intelligens központtal, pontszerű, vagy vonali érzékelőkkel kívánja megvalósítani. A társtervezőkkel egyeztetni kell milyen vezérléseket – pl. klíma, légkezelő, tűzgátló ajtó, füstcsappantyú, légutánpótlást biztosító ventilátorok, füstelvezető ablakok, liftvezérlés stb. – kell a központnak automatikusan elvégeznie. Az előzetes tervet egyeztetni kell az illetékes megelőzési előadóval, amelyről un. egyeztetési jegyzőkönyv készül.

A szakhatósági véleményezésre benyújtott tervnek tartalmaznia kell:

  • az objektum műszaki adottságait, az alkalmazott technológiát, tűzveszélyességi osztályba sorolását,
  • a tűzjelző berendezés műszaki leírását és a főbb adatait, minősítési engedélyét
  • telepítési jegyzék (hurokjegyzék);
  • telepítési rajz, amely tartalmazza a jelzésadók, érzékelők, a tűzjelző központ és az egyéb tartozékok elhelyezését, a kábelek, vezetékek nyomvonalát és főbb adatait;
  • kapcsolási és bekötési rajzok.

A rajzokon egységes rajzjeleket kell alkalmazni és fel kell tüntetni az alkalmazott rajzjelekre vonatkozó jelmagyarázatot.

A rajzokon a jelzésadók, érzékelők helyett fel kell tüntetni a jelzőáramkör számát (hurokszám) és a jelzésadó, illetve érzékelő áramköri sorszámát is (pl. hurokszám/sorszám).

A benyújtott tervdokumentációt az illetékes tűzmegelőzési szakhatóság államigazgatási eljárás keretében 30 napon belül bírálja el, és adja ki a létesítési engedélyt amelynek birtokában lehet megkezdeni, a tűzjelző rendszer kiépítését.

Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next