Tűzjelző rendszer kiépítésének folyamata

Tűzjelző rendszer kiépítése

A tűzjelző berendezés olyan önműködő jelző- és riasztórendszer, amely a megfelelő tűzvédelmi intézkedések (menekítés, a tűzoltóság értesítése, oltóberendezések indítása stb.) foganatosítása érdekében a tüzet kifejlődésének lehető legkorábbi szakaszában jelzi, és tűzriadó formájában megjeleníti.

A tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag elfogadott berendezések alkalmazhatók. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

Tűzjelző rendszer kiépítése

A tűzjelző berendezés olyan önműködő jelző- és riasztórendszer, amely a megfelelő tűzvédelmi intézkedések (menekítés, a tűzoltóság értesítése, oltóberendezések indítása stb.) foganatosítása érdekében a tüzet kifejlődésének lehető legkorábbi szakaszában jelzi, és tűzriadó formájában megjeleníti.

A tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag elfogadott berendezések alkalmazhatók. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

Fontos szempontok a tűzjelzőrendszer kiépítéshez

A tűzjelző berendezésnek az alábbi követelménynek kell, megfelelnie:

 • a tűz korai szakaszában jelezzen, hogy be tudja tölteni rendeltetésszerű feladatát,
 • a jelzést megbízhatóan továbbítsa,
 • késedelem nélkül egyértelmű figyelemfelhívó tűzriadó formájában jelenítse meg,
 • legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie,
 • azonnal és egyértelműen jelezze a rendszer meghibásodását, működési zavarát.

Tűzjelző Berendezés Tervezése

Tűzjelző berendezés (beépített tűzvédelmi berendezés) tervezése – jogszabály szerint tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozás. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

A szakhatósági véleményezésre benyújtott tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelző berendezés műszaki leírása és a főbb adatait,
 • telepítési jegyzék (hurokjegyzék);
 • telepítési rajz, amely tartalmazza a jelzésadók, érzékelők, a tűzjelző központ és az egyéb tartozékok elhelyezését, a kábelek, vezetékek nyomvonalát és főbb adatait;
 • kapcsolási és bekötési rajzok.

A rajzokon egységes rajzjeleket kell alkalmazni és fel kell tüntetni az alkalmazott rajzjelekre vonatkozó jelmagyarázatot.

A rajzokon a jelzésadók, érzékelők helyett fel kell tüntetni a jelzőáramkör számát (hurokszám) és a jelzésadó, illetve érzékelő áramköri sorszámát is (pl. hurokszám/sorszám).

Tűzjelzőrendszer felépítése, eszközei:

Kézi Jelzésadó

A kézi jelzésadó csak záró üveglap betörése, vagy egy plexilapka benyomása útján legyen működtethető. A záró üveglap kör vagy négyzet alakú, legkisebb szabad felülete 50 cm2, vastagsága legfeljebb 1,5 mm legyen.

Tűzjelző Érzékelő

 • A tűzjelző érzékelő időálló, üzembiztos és kellő érzékenységű legyen.
 • Jelzőhálózat
 • Kábelek
 • Jelzőáramkörök (egyedi hurokvezetékek)
 • A jelzőhálózat szigetelése és ellenállása

Tűzjelző Központ

A tűzjelző központ tegye lehetővé a tűzjelzés és legalább az összevont hibajelzés továbbítását. A tűzjelzésnek elsőbbséget kell biztosítani a hibajelzéssel szemben.

Riasztás- És Hibaátjelző Készülék

A riasztás- és hibaátjelző készülék (a továbbiakban: átjelzőegység) a tűzjelző központ jelzéseit a tűzjelző központ megbízhatóságával megegyező biztonsággal továbbítsa.

Tápellátás

A tűzjelző berendezés tápellátására két egymástól független áramforrást (pl. az egyik a kézcélú villamos hálózat, a másik egy vagy két akkumulátor, akkumulátorról működő áramátalakító, motoros áramfejlesztő stb.) kell alkalmazni.

Megjegyzések:

1. Tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag elfogadott berendezések alkalmazhatók.

2. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

Tűzjelzőrendszer karbantartása (felülvizsgálat, ellenőrzése):

A tűzjelző berendezés működőképességét rendszeresen felül kell vizsgálni és azt követően el kell végezni a szükséges karbantartást. A tűzjelző berendezés felülvizsgálatát, javítását, karbantartását a 32/1997. (V. 9.) BM rendelet szerint csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti el.

A felülvizsgálatot és a karbantartást karbantartási naplóban vezetni kell.

Félévenként ellenőrizni kell:

 • a tűzjelző központ minden jelzésének működését;
 • jelző áramkörönként legalább egy jelzésadó vagy érzékelő működését.

Minden ellenőrzéskor más jelzésadót vagy érzékelőt kell ellenőrizni. Ha a tűzjelző központ leírásában a tűzjelző központra vagy annak egyes részeire (pl. az akkumulátorokra) fél évnél gyakoribb felülvizsgálatot ír elő, vagy az üzemi körülmények (pl. az érzékelők porosodása) azt indokolják, a felülvizsgálatot és a karbantartást ezek figyelembevételével kell végezni. A szakszerű üzembe helyezés feltételeit a tűzjelző központ gyártója határozza meg.

Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next